Kełderasze w Krakowie

Kełderasze w Krakowie

Dodatkowe informacje

  • Data: 18 VIII 1924
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd45
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020