Po wodę

Po wodę, prawdopodobnie Macedonia, fotograf n.n. - pochodził Niemiec

Dodatkowe informacje

  • Data: 14 XI 1917
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd43
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020