Osada Romów koło Salonik

Osada Romów koło Salonik, Grecja

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd41
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020