Muzykanci wśród żołnierzy

Muzykanci wśród żołnierzy. Prawdopodobnie Małopolska lub Galicja Wschodnia

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1930
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd36
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020