Dziewczynka z niedźwiedziami

Dziewczynka z niedźwiedziami. Dworzec w Mendig, powiat Mayen-Koblenz, Nadrenia Palatynat, Niemcy

Dodatkowe informacje

  • Data: 1932
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd32
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020