Gypsy wagon, Blue Mountain Road, Waynesboro

 

Gypsy wagon, Blue Mountain Road, Waynesboro, PA Pennsylvania USA, 1939 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1939
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd30
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020