Gypsy Encampment Canterbury (3)

 

Odręczny opis na rewersie: Gypsy Encampment Canterbury NH, 13.13. p.m, 27X1938. NH - New Hempschire USA

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 27X1938
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd23
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020