Jedlnia k. Radomia, młoda dziewczyna

Odręczny opis na rewersie: Jedlnia k. Radomia VII 1938 r. Polska Roma

Dodatkowe informacje

  • Data: VII 1938
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd15
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020