Zabłudów koło Białegostoku, Polska Roma

 

Na rewersie opis odręczny Zabłudów 16VIII39. Zabłudów koło Białegostoku. Rodzina najpewniej należy do grupy Polska Roma.

Dodatkowe informacje

  • Data: 16 VII 1939
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd6
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020