Niedźwiednicy w stroju polskim

Cyganie w stroju polskim z niedźwiedziem. Niemiecki drzeworyt, autor i miejsce wydania nieznane, circa 1790 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1790
  • Autor: nn/Niemcy
  • Nr. inw.: d9
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen"