Cikanka, Jugoslavija

Więcej w tej kategorii: « Танок, Україна

Znaczek pocztowy 0,5 D, rys. Nikola Martinoski, Jugosławia 1969 r. 3,7 x 5,2 cm.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1969
  • Autor: Nikola Martinoski
  • Nr. inw.: c25
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020