Wróżba

Porcelana ręcznie malowana, 16x26 cm. Manufaktura ukraińska, sygnatura (nierozpoznana)

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1990
  • Autor: Ukraina
  • Nr. inw.: c4
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen"