Fotografia karty pocztowe

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw94

Kotlarz, Kesselzigeuner - Fazekas cigány - Țigani căldărar, Verlag von H. Zeidner, Kronstadt (Ungarn), Siebenbürgische Trachtenkarte No. 9., bez obiegu, circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw31

 

Kełderasz przy pracy. Mołdawia. Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, bez obiegu circa 1915 r.

 

 • Data 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw84

Kobiet z papierosem, Prilep, Macedonia , autor zdjęcia i wydawca nieznany, odręcznie datowane: Prilep 28 IX 1917

 • Data przed 1905
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw26

 

Koidulo Cziganyok, Bettelnder Zigeuner, D.T.C,L Serie 301. 13. bez obiegu, przed 1905 r.

 

 • Data circa 1915
 • Autor E. Wildde/Kokand
 • Nr. inw. fw27

 

Kokand, Sartswskija ,,Ljiudi,, Cyganie. Izd. E. Wildde w Kokand, bez obiegu circa 1915 r.

 

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw30

 

Macedoine-Frorina-Tziganes. Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, bez obiegu circa 1915 r.

 

 • Data 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw28

 

Mahala, Macedonia. Autor zdjęcia, wydawca i dokładne miejsce nie znane, odręcznie zapisana data I 1917 r.

 

 • Data cirrca 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw59

Mali muzykanci, Zakarpacie, wyd. nieznane, obieg, circa 1918

 • Data circa 1930
 • Autor J. Czaski
 • Nr. inw. fw46

Most na Dunajcu w Czorsztynie. Orkiestra Cygańska, fot. J. Czaski. S.M.P.Kr. AKROPOL Kraków, karta pocztowa bez obiegu, circa 1930

 • Data 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw36

 

Macedonia/Serbia. Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, bez obiegu, adres datowany 28 VIII 1918 r.

 

 

 • Data nn
 • Autor Knackstedl & Co Tiefdruck/Hamburg
 • Nr. inw. fw43

 

Zigeunerin. Rumunia. Knackstedl & Co Tiefdruck Hamburg, bez obiegu circa 1918 r.

 • Data circa 1915
 • Autor Miehlmann
 • Nr. inw. fw78

Młoda matka, 896. Balkan Typen-Junge Zigeunermutter, phot. Miehlmann, Hamburg. Verlag für allgemeines Wissen. Berlin W. 9, bez obiegu, circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw49

Młode matki, fotografia na karcie pocztowej, próbne odbicie stempla bułgarskiej poczty polowej, Macedonia circa 1915

 • Data 1928
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw46

 Na manewrach. Wizyta żołnierzy Baonu Podchorążych Rezerwy Nr 7 w Śremie u rodziny z grupy Polska Roma, Kawcze k/Rawicza, edit. Bradux 81541, z obiegu 1928

 

 • Data 1933
 • Autor J. F. Loskot
 • Nr. inw. fw57

Osiedle Cyganów w Czemerno (Słowacja), Cigani v Cemerne, foto J. F. Loskot, Chocen. Grafo Cuda Holice, obieg 1933

 • Data circa 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw47

Gypsies Outside The Walls Of Jerusalem, Holy Land Series Stereoview Series Jerusalem, Card No 44., bez obiegu, circa 1918

 • Data 5 IV 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw93

 Pozdrowienia z regionu Varano (Słowacja), vehecki dom Cyganów w Vehéczi, Üdvözlet Varannó vidékéröl, Vehéczi czigány tanya, 1206 Spira Abraham, kiadasa.-D.K.F.E.1915-3, obieg 5 IV 1915

 • Data circa 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw29

 

Mazedonien, Rauchende Zigeunerin, Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, bez obiegu circa 1918 r.

 

 • Data circa 1910
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw67

Cyganie (kełderasze), Fotogr. z teki "Wsi Ilustrowanej", 821 Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie, obieg 13 VI 1914

 • Data circa 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw58

Romowie Karpaccy, Słowacja, wyd. nieznane, obieg 1921

 • Data circa 1900
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw60

Romowie Karpaccy, Tatry słowackie, Szepesi cziganyok, Tatra, Kiedja Feitzinger Ede. Teschen 1902/12, bez obiegu, przed 1905

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw45

 

Rumänien Flüchtlinge beim Biwakieren. Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nieznane, bez obiegu, circa 1915 r.

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw51

Rusiche (rusińscy) Zigeuner. Hereusgegeben von den Feldbuchnan der Bug-Armee, obieg 5 VIII 1916

 • Data 1916
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw73

Osiedle Romów w Salonikach, Griechenland, Saloniki, Romani Village, Zigeuner, edit Rollet, 1916

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw83

Młoda kobieta, Serbische Zigeuenerin, Aus dem Buche-Durch Serbien u. Mazedonien. Preis Mk. 1.- Verlag-J. Willer, Detmold-Hiddesen, bez obiegu, circa 1915

 • Data 1917
 • Autor Franc Ziegner/Leipzig
 • Nr. inw. fw20

 

Sofia - Zigeunerkinder, einer Bach durchwald. Franc Ziegner, Leipzig-19, obieg 28.12.1917 r.

 

 • Data 1916
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw71

Sojusznicy. Romowie, oficerowie Armii Niemieckiej i CK Armii, Prawdopodobnie Macedonia, Graph. Kunstanstalt Frau & Schwab, Dresden 19, obieg (Feldpostation) 12 X 1916

 • Data 1917
 • Autor Arthur Herter
 • Nr. inw. fw10

 

Strassenbild aus Vranja Serbien W.L.I.B zm ig, 3 komp.-1917 Mo 62. Fotogr. u. verl. v. Arthur Herter, Stuttgart-Gbg., Pfarrstr. 62 -W. L.-I.-B. XIII.19. bez obiegu, 1917 r.

 

 • Data 1930
 • Autor H. Kiadasa
 • Nr. inw. fw19

 

Wędrowni rumuńscy Kełderasze. Edit. Zeidner H. Kiadasa, Krassó. obieg 22 I 1930 r.

 

 • Data circa 1915
 • Autor nn/Orsova
 • Nr. inw. fw32

 

Tabor Kełderaszy, Photokunst. M. G. Orsova. 5810-6. bez obiegu, circa 1915 r.

 • Data 13 II 1902
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw92

Cyganie (Kełderasze), Tiganĭ Spoitorĭ, Stengel & Co., Dresden, obieg 13 II 1902

 • Data 1903
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw85

Cyganka, Pozdrowienia z Rumunii, Tip de Tigancă, Salutărĭ din Romănia, 736 Editura. Ad. Maier & D. Stern, Bucaresci, Pasagiul Vilacros 3., obieg 28 III 1903

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw1

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija 238, bez obiegu, przed 1905 r.

 

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw2

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija 241, bez obiegu, przed 1905 r.

 

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw3

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija 244, bez obiegu, przed 1905 r.

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw4

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija 245, bez obiegu, przed 1905 r.

 

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw5

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija, bez obiegu, przed 1905 r.

 

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw6

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija 243, bez obiegu, przed 1905 r.

 

 • Data 1901
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw7

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija No 75, edit Phototypie Scherer, Nabholz & Co., Moscow, obieg VII 1901 r.

 

 • Data circa 1915
 • Autor Levy Fils et Cie/Paris
 • Nr. inw. fw34

 

Monastir-Tziganes (orthodoxes) de Monastir. 26. Edition P.P. Levy Fils et Cie, Paris, bez obiegu, circa 1915 r.

 

 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030