Grupa Romów

Macedonia/Serbia. Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, bez obiegu, circa 1918 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1918
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw37
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030