En Camargue, Danses Gitanes

 

En Camargue, Danses Gitanes, APA-POUX-ALBI, obieg 30 VI 1960 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1960
  • Autor: edit. APA-POUX-ALBI
  • Nr. inw.: fw44
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030