Gitanas

 

Gitanas, Amadeo Pelayo, 62 BARCELONA, bez obiegu, circa 1915 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: Amadeo Pelayo
  • Nr. inw.: fw21
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030