Dzieci z osiedla, Serbia

Dzieci z osiedla, Serbia lub Macedonia, autor zdjęcia i wydawca nieznany, odręcznie datowane 21 V 1917

Dodatkowe informacje

  • Data: 1917
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw82
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030