Serbische Zigeuenerin

Młoda kobieta, Serbische Zigeuenerin, Aus dem Buche-Durch Serbien u. Mazedonien. Preis Mk. 1.- Verlag-J. Willer, Detmold-Hiddesen, bez obiegu, circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw83
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020