Kobiet z papierosem, Prilep, Macedonia

Kobiet z papierosem, Prilep, Macedonia , autor zdjęcia i wydawca nieznany, odręcznie datowane: Prilep 28 IX 1917

Dodatkowe informacje

  • Data: 1917
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw84
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020