Cziganyok

Cyganie, prawdopodobnie Węgry, Cziganyok-Zigeuner. 236-Kezzel festve-Handcoloriert, obieg 3 V 1901

Dodatkowe informacje

  • Data: 1901
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw81
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020