Fotografia karty pocztowe

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw3

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija 244, bez obiegu, przed 1905 r.

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw4

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija 245, bez obiegu, przed 1905 r.

 

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw5

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija, bez obiegu, przed 1905 r.

 

 • Data przed 1905
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw6

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija 243, bez obiegu, przed 1905 r.

 

 • Data 1901
 • Autor M. Dmitriew/Rosja
 • Nr. inw. fw7

 

Tipy Cygan, Sowstw. izd. fot. M. Dmitriewa, N.-Nowgorod. Bcemirnyj Pocztowyj Sojuz Roccija No 75, edit Phototypie Scherer, Nabholz & Co., Moscow, obieg VII 1901 r.

 

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw158

Cyganie, Typy rumuńskie, Tipuri din Romănia, Tigani, editura: R. O. David & M. Saraga, Bucurestĭ, Strada Gabroveni 4, bez obiegu, circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor O. Miehlman
 • Nr. inw. fw161

Typy rumuńskie, Cyganie. Rumänische Typen-Zigeuner nr 1219, Phot. O. Miehlman. edit. Knackstedt &  Co. Tiefdruck Hamburg, bez obiegu, circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor O. Miehlman
 • Nr. inw. fw162

Typy rumuńskie, Cygan. Rumänische Typen-Zigeuner nr 1222, Phot. O. Miehlman. edit. Knackstedt &  Co. Tiefdruck Hamburg, bez obiegu, circa 1915

 • Data 27 IX 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw116

Typy serbskie, Serbische Typen, Aus dem Buche-Durch Serbien u. Mazedonien. Preis Mk.1-Verlag-J.Willer, Detmold-Hiddesen, obieg 27 IX 1917

 • Data circa 1915
 • Autor Levy Fils et Cie/Paris
 • Nr. inw. fw34

 

Monastir-Tziganes (orthodoxes) de Monastir. 26. Edition P.P. Levy Fils et Cie, Paris, bez obiegu, circa 1915 r.

 

 • Data circa 1915
 • Autor O. Miehlman
 • Nr. inw. fw163

Typy rumuńskie, stara Cyganka. Rumänische Typen-Zigeuner nr 1220, Phot. O. Miehlman. edit. Knackstedt &  Co. Tiefdruck Hamburg, bez obiegu, circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw56

Niedźwiednicy (Rumunia), Stengel & Co., Dresden 55398, bez obiegu, circa 1915

 • Data 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw121

Cyganie, Zigeunergruppe, Vranja (Chorwacja), Photogr. u. verl. v. Arthur Herter, Stuttgart-Gbh., Pfarrstr.62 (W.L.-I.-B. XIII 19, 3.Komp), bez obiegu, odręcznie datowana 1917

 • Data circa 1915
 • Autor Arthur Herter
 • Nr. inw. fw12

 Zigeunergruppe in Vranja/Serbien (obecnie Chorwacja). Photogr. u. verl. v. Arthur Herter, Stuttgar-Gbg., Pfarrstr. 62. (W.L.-I.-B. XIII-19, 3. Komp.) bez obiegu circa 1915 r.

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw148

Cygańska wioska w Serbii, młodzież wiejska, Einem serbischen Zigeunerdorf, Die Dorfjugend; Herausgegeben vom Heeresvertrieb der Täglichen Rundschau Berlib. Sonderdruck aus "Leben im Bild", bez ob. circa 1915

 • Data circa 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw91

Wędrowni Cyganie (Kełderasze), WanderZigeuner - Vándorczigányok, Nr. 436. Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt- 17221, bez obiegu, circa 1917

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw42

 

Zigeunerin, Wasser tragend, Macedonia/Serbia. Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, bez obiegu circa 1915 r.

 • Data VI 1916
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw196

Dziewczynka cygańska. Zigeunermädchen - Czigányleány -  Țigancă, karta pocztowa, edit. Nr 403 Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt.196 obieg VI 1916

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw194

Wędrowni Cyganie z Siedmiogrodu, Erdelyi vandor-czigány, karta pocztowa, edit 4-1912. Divald es Monostory, Budapest, bez obiegu, circa 1915

 • Data 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw62

Wędrowni Cyganie (Kełderasze), Nr 437 Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt 1917, obieg 1917

 • Data circa 1920
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw64

Wędrowni kotlarze (Kełderasze), Ruś Podkarpacka, Lichtig 2/929, bez obiegu, circa 1920

 • Data circa 1900
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw193

Wytwórcy łyżek, Löffel-Zigeuner, Czigány kovácsok, karta pocztowa, edit D.T.C., L. Serie 301. 14. bez obiegu, circa 1900

 • Data VI 1916
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw195

Koszykarz. Korb-Zigeuner - Kosaros-czigány -  Țigan cu corfe, karta pocztowa, edit. Nr 407. Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt. 1916., obieg VI 1916

 • Data circa 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw155

Wesele przyjechało, kapela cygańska, wydawca nieznany, bez obiegu, circa 1918

 • Data III 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw138

Rosyjsko-polskie typy (Wróżka z grupy Kełderasza), Russisch-Polnische Typen, edit 1001. Verlag George Preuss, Berlin 8.14, obieg III 1917

 • Data circa 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. 106

Wróżki (Kełderaszyce), Chorwacja, Croatie - Zigeuer, edit. Fotografija u boji. Farbenaufnahme O. vitez Fleischinger, bez obiegu, circa 1918

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw136

Wytwórcy koryt, Цигани кopитapи пpи paдy y Дoнъo Bидobcкom тoпoлaкy, wydawca nieznany, Serbia, bez obiegu, circa 1915

 • Data circa 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw146

Wytwórcy koryt, Roma Coritari, Caliofix-Postkarte D.R.P.176323, bez obiegu circa 1918

 • Data circa 1930
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw130

Wytwórcy koszy, Saint-Seine-L`Abbaye (Côte-d`Or), Les Touristes d`antan, Vartes postales véritable bromure "La Sequana" St-Seine-l`Abbaye (Côte-d`Or), bez obiegu, circa 1930

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw75

Wytwórcy łyżek z Sidmiogrodu, Löffel-Zigeuner Siebenbürgische Volkstypen-Karte Nr. 9. Verlag der Buchhandlung G.A. Seraphin, Hermannstadt. Lichtdruck von Jos. Drotleff, Hermannstadt, bez obiegu circa 1915

 • Data 1934
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw103

Osiedle, Cikansky lagr, Zakarpacie (Czechosłowacja), wydawca nieznany, bez obiegu, 1934

 • Data przed 1905
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw200

Chór Cyganów śpiewający z pamięci. Słynna trupa. TABOR MOSKIEWSKICH CYGANÓW. Dyr. M. Demeter, karta pocztowa, wydawca nieznany, bez obiegu, przed 1905

 • Data przed 1905
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw157

Zespół taneczno-wokalany Cyganów Serbsko-Węgierskich pod dyrekcją J. Kocsis`a, Serbisch-Ungarische Zigeuner Gesangs und Tanztruppe Dir. J. Kocsis, wydawca nieznany, bez obiegu, przed 1905

 • Data 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw40

 

Zigeuner b. MaisKuchen. Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, obieg VII 1918 r.

 • Data circa 1915
 • Autor Arthur Herter
 • Nr. inw. fw11

 

Zigeuner beim Lausen, Vranja/Serbien. Photogr. u. verl. v. Arthur Herter, Stuttgar-Gbg., Pfarrstr. 62. (W.L.-I.-B. XIII-19, 3. Komp.), bez obiegu, circa 1915 r.

 

 • Data circa 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw39

 

Zigeuner Rumänien. Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, bez obiegu circa 1918 r.

 

 • Data 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw72

Cyganie z Lukovo przed ziemianką i domem zbudowanym w 1916 r., Zigeuner von Lukovo mit ihrer alten Höhlenwohnung und ihrem im Sommer 1916 erbauten Haus. (Serbien), Serbia, Verein gte Kunstanstalten a. - G., Kaufbeuren (bayern). No. 7., obieg (Feldpost) 23 XI 1917

 • Data 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw41

Zigeunerin bei der Wäsche. 302. Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, obieg 1 III 1918 r.

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw97

Dzieci cygańskie w Macedonii, Zigeunerkinder in Mazedonien, Verlag von Dr. Trenkler & Co., Leipzig-St. Ser. 131, 1., bez obiegu, circa 1915

 • Data circa 1920
 • Autor J. Weiss
 • Nr. inw. fw164

Cyganka. Zigeunermädchen - Czigányleány - Ţigancă, Nr 424. Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt, 1916, bez obiegu, odręcznie datowana 7 XII 1916
fw165 Rozłucz, typy ludowe Cyganka, fot. i nakład własny J. Weiss, Lwów, bez obiegu, circa 1920

 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030