Sojusznicy

Sojusznicy. Romowie, oficerowie Armii Niemieckiej i CK Armii, Prawdopodobnie Macedonia, Graph. Kunstanstalt Frau & Schwab, Dresden 19, obieg (Feldpostation) 12 X 1916

Dodatkowe informacje

  • Data: 1916
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw71
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020