Tabor Kełderaszy

 

Wędrowni rumuńscy Kełderasze. Edit. Zeidner H. Kiadasa, Krassó. obieg 22 I 1930 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1930
  • Autor: H. Kiadasa
  • Nr. inw.: fw19
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030