Fotografia karty pocztowe

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw87

Taniec, Zigeunertanz, Prilep, Macedonia, autor zdjęcia i wydawca nieznany, bez obiegu, circa 1915

 • Data 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw80

Dzieci z osiedla, Aus dem Zigeunerviertel in Leskovac (Serbia), Winter 1916-17. Bahnhof und Feldbuchhandel Gesellschaft m.b.H Berlin S14. bez obiegu, odręcznie datowana 14 VII 1918

 • Data circa 1915
 • Autor Otto Ebering
 • Nr. inw. fw119

Żołnierz Armii Cesarstwa Niemieckiego w osiedlu cygańskim. Verlag u Phot. Otto Ebering, Magdeburg-Neustadt, Nachtweidestr. 63 c. pl., bez obiegu circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw98

Żołnierze Armii Cesarstwa Niemieckiego w osiedlu (prawdopodobnie Rumunia), edit. Bahnhof und Feldbuchhandel Gesellschaft m.b.H., Berlin S14. Gesetzl.gesch., bez obiegu, circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw68

Dwie cygańskie dziewczyny, Zwei Zigeunermädels, Rumunia, Verlag von Dr. Trenkler & Co., Leipzig-St. Ser. 132,3., bez obiegu, circa 1915

 • Data circa 1920
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw153

Rumänisches Landleben, Viaţă pe ţéra romaneasca, Życie rumuńskiej wsi, Römmler & Jonas. G.m.b.H., Dresden-A, bez obiegu circa 1920

 • Data X 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw123

Życie uliczne w dzielnicy cygańskiej (prawdopodobnie Macedonia), Straßenleben im Zigeunerviertel, Verlag von Dr Trenkler & Co. Leipzig St, Ser. 131, 7., obieg X 1917

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw70

Cyganie Цыгане, Фот. Cниmka изъ Cинявы въ Cянoччинѣ, Stara Sieniawa, Ukraina, Изданiеmъ Гр. Ганулякa, Львов, Русская 3, bez obiegu, circa 1915

Strona 6 z 6
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030