Wytwórcy koryt

Wytwórcy koryt, Цигани кopитapи пpи paдy y Дoнъo Bидobcкom тoпoлaкy, wydawca nieznany, Serbia, bez obiegu, circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw136
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030