Portret chłopca, młody szewc, Macedonia

 Balkan typen 918. - I-i-ch Zigeuner? Bist verrückt! Schusterjunge, phot. O. Miehlmann. Hamburg. Bahnhof und Feldbuchhandel-Gesellschaft, Berlin S.14. obieg 20 XII 1917

Dodatkowe informacje

  • Data: 20 XII 1917
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw135
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030