Wytwórcy łyżek z Sidmiogrodu

Wytwórcy łyżek z Sidmiogrodu, Löffel-Zigeuner Siebenbürgische Volkstypen-Karte Nr. 9. Verlag der Buchhandlung G.A. Seraphin, Hermannstadt. Lichtdruck von Jos. Drotleff, Hermannstadt, bez obiegu circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw75
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030