Wędrowni kotlarze

Wędrowni kotlarze (Kełderasze), Ruś Podkarpacka, Lichtig 2/929, bez obiegu, circa 1920

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw64
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030