Cygańska rodzina

Cygańska rodzina, Jul. Motal. Luhacovice, wyd. nieznane, bez obiegu, circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: Jul. Motal
  • Nr. inw.: fw63
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030