Granada, Costumbres andaluzas

 

Granada, Costumbres andaluzas. 1905 Stendel & Co., Dresden 28598, obieg 11 Abr 1906

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1905
  • Autor: Stendel & Co./Dresden
  • Nr. inw.: fw23
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030