Granada

 

Granada. Fot. Lagoste-Madrid, bez obiegu, circa 1918 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1918
  • Autor: Lagoste/Madrid
  • Nr. inw.: fw24
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030