Kąpiąca się

Olej na płycie pilśniowej, 40x50 cm. Obraz kupiony około 1998 r.

przez Bogumiłę Delimatę na krakowskich Grzegórzkach (targ staroci). W 2003 r. B. Delmiata podarowała obraz A. Grzymała-Kazłowskiemu. Stan obrazu dobry. Sygnatura do odczytania (Łomacz?)

Dodatkowe informacje

  • Data: Circa 1950
  • Autor: Łomacz
  • Nr. inw.: sm10
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030