Tabor na postoju

Olej na płycie pilśniowej, 78x64 cm. Obraz zakupiony w 2015 r. w Polsce w antykwariacie. Stan bardzo dobry. Wozy Romów zachodniej Europy (Benelux/Niemcy).

Dodatkowe informacje

  • Data: Circa 1970
  • Autor: sygnatura nieczytelna
  • Nr. inw.: sm8
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030