Cyganka z papierosem

obraz malowany na jedwabiu, 45x38 cm. Obraz zakupiony w 2004 r. w Warszawie od osoby prywatnej. Stan średni, obraz w przeszłości był zawilgocony, pozostały ślady/plamki pleśniowe, wymaga konserwacji. 

Dodatkowe informacje

  • Data: Circa 1940
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sm7
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030