Cyganie nad rzeką

Tempera na papierze, autor nieznany, sygnatura nieczytelna. Obraz zakupiony w 2006 r. w Czechach, stan dobry, 23x14 cm, circa 1940

Dodatkowe informacje

  • Data: Circa 1940
  • Autor: sygnatura nieczytelna
  • Nr. inw.: sm6
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030