Portret Cyganki

Olej na płycie pilśniowej, 23x32 cm. Obraz zakupiony ok. 2008 r. w Rumunii.

Stan dobry, rama – drobne uszkodzenia. Coca Cretzoiu Radulescu to rumuński malarz urodzony w 1914, data śmierci nieznana.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1941
  • Autor: Coca Cretzoiu Radulescu
  • Nr. inw.: sm5
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030