Czigány-Zigeuner

Cyganie (Kełderasze), Czigány-Zigeuner, Stengel & Co. Dresden Ser. III. No. 6025., druk z tłoczeniem, obieg 7 XI 1899

Dodatkowe informacje

  • Data: 1899
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw89
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030