Czigány-Zigeuner, Vándorczigányok

Wędrowni Cyganie (Kełderasze), WanderZigeuner - Vándorczigányok, Nr. 437. Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt - 17220, bez obiegu, circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw90
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030