Aus Rumänien, Wandernde Zigeuner

 Z Rumunii, wędrowni Cyganie (Kełderasze), Aus Rumänien Wandernde Zigeuner, No.4229. Editura-Galeria de Cadouri- Ad. Meier & D. Stern, Bucaresti, Str. Lipscani No. 3., bez obiegu, circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw88
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030