Rumunia, w osiedlu, prawdopodobnie niedaleko miasta Foscani

Na zdjęciu znajduje się żołnierz 66. Regimentu (Pułku) Piechoty Wehrmachtu [www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanterieregimenter/IR66.htm]. Jednostka stacjonowała w okolicach miasta Foscani, Rumunia 1941 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw30
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030