Bałkany, tańczący chłopiec

Bałkany, Bułgaria lub Rumunia. Na zdjęciu znajdują się żołnierze 74 Baterii Lekkiej Artylerii Przeciwlotniczej Zmotoryzowanej [leichte Flak-Abteilung 74 (mot.)], 1941 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw31
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030