Rumunia, dziewczynka z papierosem

Rumunia, miejsce i czas nieznane.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw29
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030