Jola Kądziołka, asystentka romska

Jola Kądziołka, asystentka edukacji romskiej w Koszarach/Łososina Górna, Pielgrzymka Romów do Limanowej, fot. (analogowa) Andrzej Grzymała-Kazłowski, Limanowa IX 2003

Dodatkowe informacje

  • Data: 2003
  • Autor: AGK
  • Nr. inw.: fa70
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030