Dzieci z Koszar

Dzieci z osiedla Koszary/Łososina Górna, fot. (analogowa) Andrzej Grzymała-Kazłowski, Koszary IX 2003

Dodatkowe informacje

  • Data: 2003
  • Autor: AGK
  • Nr. inw.: fa71
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030