Bareforytka Roma

Bareforytka Roma, warszawscy Romowie w spontanicznym koncercie na Starym Mieście, fot. (analogowa) Andrzej Grzymała-Kazłowski, VII 2005

Dodatkowe informacje

  • Data: 2005
  • Autor: AGK
  • Nr. inw.: fa69
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030