Im Zigeunerlager

Im Zigeunerlager, marsch von Max Oscheit op. 40, druk muzyczny, Verlag "Goldregen" Berlin 4, Hermann Löffler, 1904

Dodatkowe informacje

  • Data: 1904
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c42
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030