Aisha, Indian Intermezzo

Aisha, Indian Intermezzo by John Lindsay, druk muzyczny, litografia: "Cygańska dziewczyna" Antoni Kozakiewicz (*1841 Kraków – †1929 Kraków), edit Richard Birnbach, Berlin, circa 1910

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1940
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c41
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030