Cygańskie Pieśni

Cygańskie Pieśni, litografia: Cyprian Witanowski, druk muzyczny, edit. G. Gebethber i S-ka, Warecka 7;  Kraków, M. Niemierkiewicz; Poznań, Kais; Deutsche Presseabteilung Warschau (cenzura) 24 III 1917

Dodatkowe informacje

  • Data: 1917
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c43
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030