Les gens du Voyage, Republique Française

Znaczek pocztowy 2,5 F, rys. S. Jayat, Francja 1992 r. 2,5x4 cm.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1992
  • Autor: S. Jayat
  • Nr. inw.: c28
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030