Україна, Kоваль

Znaczek pocztowy 5 H, rys. M. Koчyьeй, Ukraina 2017 r. 3x4 cm.

Dodatkowe informacje

  • Data: 2017
  • Autor: M. Koчyьeй
  • Nr. inw.: c29
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030